Informacja o podjętym Regulaminie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Koleżanek i Kolegów w zakresie potrzeby ustalenia zasad wyznaczania radców prawnych pełnomocnikami z urzędu oraz wskazywania kandydatów na kuratorów, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych podjęła w dniu 14 listopada 2016 Uchwałę o przyjęciu Regulaminu, który ustala przejrzyste i czytelne kryteria przydzielania radcom prawnym spraw z urzędu.

Regulamin jest dostępny pod adresem:

http://www.oirp.rzeszow.pl/przydatne-informacje/regulamin-wyznaczania-radcow-prawnych

 

Dziekan Rady
Bartosz Opaliński
 

 

 

 

 

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 8, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS