Ważna informacja OBSiL dot. nowelizacji prawa podatkowego

 

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą odpowiedzialność solidarną pełnomocników dokonujących zgłoszenia rejestracyjnego VAT.

W związku z powyższym w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji opracowana została informacja, którą Wiceprezes KRRP Leszek Korczak skierował w dniu 21 grudnia 2016 r. do Dziekanów rad okręgowych izb radców prawnych celem przekazania jej radcom prawnym zrzeszonym w danej OIRP. Informacja ta zwraca uwagę na wspomnianą odpowiedzialność radcy prawnego uczestniczącego wyłącznie w przewidzianych prawem czynnościach rejestracyjnych oraz sugeruje wyraźne zaznaczenie w przyjmowanym pełnomocnictwie, że nie obejmuje ono swoim zakresem umocowania do rejestracji klienta jako podatnika VAT.

Pełną treść informacji można znaleźć na stronie KIRP pod poniższym linkiem:

http://kirp.pl/wazna-informacja-obsil-dot-nowelizacji-prawa-podatkowego/

 

 

 

 

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 8, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS