Spotkanie Noworoczne Radców Prawnych - Seniorów

 

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, Komisji Spraw Socjalnych, Sportu i Integracji oraz Zarządu Klubu Seniora, zapraszam do wzięcia udziału w okolicznościowym Spotkaniu Noworocznym Radców Prawnych – Seniorów, które odbędzie się 19 stycznia 2017 r. o godz. 15:00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8.

W programie spotkania przewidujemy między innymi:

  • przedstawienie przez Dziekana Rady najważniejszych kierunków pracy OIRP w Rzeszowie w roku 2017 r.,
  • omówienie planów i zamierzeń w działalności integracyjnej na rzecz radców prawnych, realizowanej przez Klub Seniora OIRP w Rzeszowie.
  • wieczór wspomnieniowy połączony z okolicznościowym poczęstunkiem.
     

Ze względów organizacyjnych, proszę o wcześniejsze potwierdzenie swojego uczestnictwa w Biurze OIRP w Rzeszowie tel. (17) 864 21 08 lub e-mailem na adres: biuro@oirp.rzeszow.pl  w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r.

 

Dziekan Rady
Bartosz Opaliński

 

 

 

 

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 8, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS