Szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy o kolejnym szkoleniu organizowanym przez Radę OIRP w Rzeszowie, które odbędzie się 11.02.2017r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w budynku Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Rzeszowie przy ul. Witolda 11A i obejmie tematykę z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016r.
Szkolenie poprowadzi radca prawny Grzegorz Pieczonka, członek OIRP w Rzeszowie, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych obsługujący zarówno zamawiających, jak i wykonawców, występujący w licznych postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Program szkolenia:

  1. E-zamówienia i elektroniczne środki komunikacji
  2. Zasady udzielania zamówień
  3. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy
  4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
  5. Instytucja Self-cleaning
  6. Odwrócona procedura badania ofert
  7. Rażąco niska cena po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016r.
  8. Umowy i możliwość ich zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych
     

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres e-mail rejestracja@oirp.rzeszow.pl (imię, nazwisko, numer wpisu na listę radców prawnych).

Szkolenie ma charakter konwersatoryjny, a więc prosimy o wskazywanie w terminie do dnia 31 stycznia 2017r. drogą mailową na adres: m.wajda@oirp.rzeszow.pl zagadnień i problemów, które chcieliby Państwo poruszyć podczas szkolenia, a także zachęcamy do aktywnego w nim udziału. Po szkoleniu zostanie przesłany konspekt wszystkim uczestnikom.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

 

 

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 8, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS