Komunikat Rady nr 1/2017 z dnia 19.01.2017r.

 

Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie oraz swoim własnym chciałbym złożyć wszystkim radcom prawnym najserdeczniejsze życzenia samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym w nowym 2017 roku. Niech ten nowy rok będzie dla Was czasem spokojnym, niosącym satysfakcję i radość, a także spełnienie oczekiwań, jakie kierujecie w stosunku do samorządu radców prawnych.

Poniżej przesyłam Wam kolejny Komunikat Rady OIRP w Rzeszowie, w którym prezentujemy naszą bieżącą działalność jak również informujemy o planowanych działaniach w najbliższym czasie.

Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem: www.oirp.rzeszow.pl, gdzie możecie Państwo znaleźć wszystkie przydatne i najbardziej aktualne informacje dotyczące samorządu. Strona internetowa już niedługo w nowej, atrakcyjnej szacie graficznej!

Zapraszam też od odwiedzenia profilu naszej Izby na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: www.facebook.com/oirp.rzeszow.

Przypominam i jednocześnie proszę, aby Ci wszyscy, którzy chcieliby nadal otrzymywać Komunikaty w tradycyjnej, papierowej formie zgłosili tą okoliczność do biura Rady OIRP pod nr tel. 17 864 21 08 lub korespondencyjnie na adres: Rzeszów ul. Hoffmanowej 8. W razie braku zgłoszeń Komunikaty będą rozsyłane w formie elektronicznej.

 

Komunikat Nr 1 / 2017
Rady OIRP w Rzeszowie

W dniu 14 listopada oraz 07 grudnia 2016 r. odbyły się posiedzenia Rady OIRP w Rzeszowie, na których podjęte zostały m.in. uchwały w sprawie:

 1. wpisu 46 osób na listę aplikantów radcowskich;
 2. skreślenia z listy aplikantów radcowskich jednego aplikanta na jego wniosek;
 3. skreślenia z listy trzech radców prawnych na ich wniosek;
 4. zawieszenia prawa do wykonywania zawodu sześciu radcom prawnym;
 5. przeniesienia wpisu z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Lublinie na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Rzeszowie ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, powodującą zmianę właściwości Izby;
 6. powiększenia (do 9 osób) składu Prezydium Rady OIRP w Rzeszowie o Przewodniczących komisji stałych Rady, tj. r.pr. Marię Siudę – Przewodniczącą Komisji ds. aplikacji, r.pr. Bożenę Zajdel – Przewodniczącą Komisji wykonywania zawodu, r.pr. Annę Nowak – Przewodniczącą Komisji spraw socjalnych, sportu i integracji;
 7. ustalenia rocznego planu szkolenia dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej oraz listy osób prowadzących zajęcia z aplikantami radcowskimi w roku szkoleniowym 2017;
 8. ustalenia Regulaminu wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu, poza kolejnością alfabetyczną;
 9. zmian w składzie Zespołu Młodych Radców Prawnych działających przy tutejszej Izbie;
 10. wyboru Zespołu ds. utworzenia Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie w składzie: przewodniczący - r.pr. Piotr Kamiński, członkowie - r.pr. Aleksander Cisek, r.pr. Joanna Dul, r.pr Mariusz Kwolek oraz r.pr. Michał Woźniak;
 11. wykazów radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym;
 12. listy wyznaczonych radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców oraz uchwały ją zmieniającej.
   

Treść ww. uchwał dostępna jest do wglądu w siedzibie OIRP w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8 w godzinach pracy Biura. Uchwały zostaną zamieszczone na nowej stronie internetowej Izby.

 

Wydarzenia / Z życia Izby

Zmiany w kierownictwie szkolenia

W związku z rezygnacją r.pr. Tomasza Pisulińskiego z funkcji Kierownika Szkolenia Aplikantów OIRP w Rzeszowie na mocy uchwały Rady OIRP w Rzeszowie z dnia 20 września 2016 r. Kierownikiem Szkolenia Aplikantów został r.pr. Jacek Rudnicki. Odchodzącemu Kierownikowi Szkolenia r.pr. Tomaszowi Pisulińskiemu pragniemy podziękować za ponad 25-letnią pracę z Aplikantami, jego niezwykłe oddanie i zaangażowanie w kształtowaniu postaw młodych adeptów naszego zawodu. Nowemu Kierownikowi Szkolenia życzymy natomiast sukcesów i owocnej współpracy z Aplikantami.
 

Udział OIRP w Rzeszowie w II edycji akcji Tydzień Konstytucyjny

W dniach 17-23 października 2016 roku w całej Polsce odbyła się II edycja akcji Tydzień Konstytucyjny. Jest to projekt zainicjowany w 2016 roku przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy pod hasłem „Moja Konstytucja”. W ramach wydarzenia prawnicy w całej Polsce prowadzili w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu codziennym. Projekt ma na celu podniesienie świadomości prawnej młodych osób i zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty związane z korzystaniem z praw i wolności wynikających z Konstytucji. Ponadto zajęcia w ramach Tygodnia Konstytucyjnego stanowią doskonałą okazję do edukacji młodych ludzi w zakresie kwalifikacji, uprawnień i sfer działania radców prawnych, a przede wszystkim do promocji naszego zawodu. W II edycji projektu wzięło udział około 350 szkół i 380 prawników z całej Polski, w tym 65 radców i aplikantów radcowskich łącznie. OIRP w Rzeszowie w tej akcji reprezentowała radca prawny Wioleta Lelas – Piejko, która przeprowadziła zajęcia w trzech szkołach: Gimnazjum Dwujęzycznym w Boguchwale, Liceum Ogólnokształcącym w Boguchwale o raz w Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie nr XIV przy ZST im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród uczniów, w szczególności ze względu na praktyczny aspekt podejścia do zagadnień prawnych dotyczących spraw leżących w kręgu zainteresowania młodzieży, warsztatową formę oraz niekonwencjonalny sposób prowadzenia lekcji.

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do czynnego udziału w kolejnych edycjach Tygodnia Konstytucyjnego - jako wymiernej formy podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa oraz promocji zawodu radcy prawnego. O kolejnych edycjach Tygodnia Konstytucyjnego będziemy informować na naszej stronie www oraz na naszym profilu na FB.
 

Spotkania z aplikantami OIRP w Rzeszowie

W dniach 24, 26 i 28 października 2016 r. odbyły się spotkania z aplikantami, w których uczestniczyli Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie mecenas Bartosz Opaliński, kierownik szkolenia mecenas Jacek Rudnicki i Przewodniczący Zespołu Młodych Radców Prawnych Radosław Jarecki. Na spotkaniach przekazano aplikantom ankiety umożliwiające ocenę dotychczasowego modelu szkolenia i zgłaszanie propozycji jego udoskonalania. Dziekan Rady i kierownik szkolenia zachęcali aplikantów do wyrażania w ankietach szczerych opinii w zakresie szkolenia, deklarując, iż Rada jest gotowa do wprowadzania zmian w szkoleniu wychodzących naprzeciw oczekiwaniom aplikantów. Radosław Jarecki poinformował aplikantów o działalności Zespołu Młodych Radców Prawnych, którego jednym z zadań jest angażowanie aplikantów do pracy w samorządzie radców prawnych. Na spotkaniu zachęcano aplikantów do aktywnego uczestniczenia w życiu samorządu i podkreślano otwartość OIRP w Rzeszowie na współpracę z aplikantami.
 

Ślubowanie radcowskie

W dniu 27 października 2016 r. ślubowanie radcowskie po odbyciu aplikacji i zdanym egzaminie radcowskim złożyli Pani Katarzyna Cholewiak-Stęperska, Pani Anna Więcław, Pan Dariusz Światowiec oraz Pan Robert Wilewski. Ślubowanie złożyła również Pani Patrycja Zagaja (adwokat wpisana na listę radców prawnych). Ślubowanie odebrał Dziekan OIRP w Rzeszowie.
 

Relacja z pierwszego etapu III edycji akcji „Prawo w szkołach”

We wrześniu 2016 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie ruszyła z III edycją akcji „Prawo w szkołach”. Akcja skierowana jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i jak co roku polega na przeprowadzaniu nieodpłatnych 45 minutowych lekcji prawa, których celem jest przybliżenie uczniom najważniejszych aspektów związanych z codziennym stosowaniem prawa.

Na zaproszenie Dziekana do udziału w akcji, odpowiedziało 59 radców prawnych, którzy w sumie zadeklarowali gotowość do przeprowadzenia ponad 300 godzin lekcji, z czego najwięcej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Do udziału w akcji na razie udało nam się zaprosić blisko 50 szkół. Aby w pełni wykorzystać nasz potencjał do 3 lutego 2017 r. trwa rekrutacja uzupełniająca dla szkół.

Radców prawnych, którzy jeszcze nie otrzymali żadnej informacji dotyczącej przydzielonej im szkoły prosimy o cierpliwość (najprawdopodobniej ich szkoła jest aktualnie rekrutowana), a tym z radców, którzy zdążyli już przeprowadzić pierwsze lekcje serdecznie dziękujemy.
 

Przedstawiciele OIRP w Rzeszowie wybrani do organów Krajowych podczas XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

W dniach 3-5 listopada 2016 r. w Warszawie odbył się XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że delegaci Zjazdu spośród członków OIRP Rzeszów wybrali Piotra Kamińskiego i Bartosza Opalińskiego na członków Krajowej Rady Radców Prawnych, Cezarego Andruszewskiego na członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Michała Woźniaka na członka Wyższej Komisji Rewizyjnej.

W zjeździe uczestniczyło 339 delegatów, reprezentujących 19 okręgowych izb radców prawnych. Podczas Zjazdu obradowano także nad wytycznymi działania samorządu i jego organów w latach 2016-2020.
 

Uchwalony Regulamin wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu, poza kolejnością alfabetyczną

Informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Koleżanek i Kolegów w zakresie potrzeby ustalenia zasad wyznaczania radców prawnych pełnomocnikami z urzędu Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych podjęła w dniu 14 listopada 2016 Uchwałę o przyjęciu Regulaminu, wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu, poza kolejnością alfabetyczną, który ustala przejrzyste i czytelne kryteria przydzielania radcom prawnym spraw z urzędu. Regulamin jest dostępny jest na stronie Internetowej Izby www.oirp.rzeszow.pl/ w zakładce „Aktualności” lub pod adresem: http://www.oirp.rzeszow.pl/przydatne-informacje/regulamin-wyznaczania-radcow-prawnych

Lista radców prawnych zgłaszających się do podejmowania prowadzenia spraw z urzędu poza kolejnością alfabetyczną nie jest zamknięta i istnieje aktualnie możliwość składania stosownych zgłoszeń przez wszystkich zainteresowanych. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: urzedowki@oirp.rzeszow.pl a także pisemnie na adres biura Rady.
 

Spotkanie Komisji ds. Aplikacji z przedstawicielami Aplikantów I, II oraz III roku

W dniu 09 listopada 2016r. w siedzibie OIRP w Rzeszowie odbyło się spotkanie Komisji ds. Aplikacji z przedstawicielami Aplikantów I, II oraz III roku przy udziale Wicedziekana r.pr. Piotra Kamińskiego oraz Kierownika szkolenia r.pr. Jacka Rudnickiego. Tematem spotkania było omówienie przeprowadzonych wśród Aplikantów ankiet dotyczących metod szkoleniowych na aplikacji. Intencją przeprowadzenia ankiet było zapoznanie się przez kierownictwo szkolenia z opiniami Aplikantów w zakresie sposobu prowadzenia szkolenia. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Aplikantów jednomyślnie uznali, iż inicjatywa przeprowadzenia ankiet była bardzo dobrym pomysłem, a ankietowani podeszli z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością do postawionego im zadania, licząc na uwzględnienie ich stanowiska w praktyce. Aplikanci w wypełnionych ankietach przedstawili sugestie i propozycje dotyczące zakresu oraz formy prowadzenia szkolenia. Przedstawione w ankietach wskazówki będą przedmiotem dalszych prac Komisji ds. Aplikacji OIRP w Rzeszowie.
 

Dziekan OIRP w Rzeszowie członkiem Prezydium KRRP

W dniu 19 listopada 2016 r. Dziekan ORRP w Rzeszowie Bartosz Opaliński został wybrany na członka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. W X kadencji Prezydium będzie liczyć szesnaście osób.

Więcej informacji o pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych X Kadencji można uzyskać na stronie internetowej KIRP pod adresem: http://kirp.pl/prezydium-krajowej-rady-radcow-prawnych-wybrane/
 

Warsztaty dla mediatorów

W dniach 21 – 27 listopada 2016 r. w Zakopanem odbyły się warsztaty certyfikujące zorganizowane przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych dla radców prawnych, którzy chcieliby zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych i czynnie wykonywać zawód mediatora. Warsztaty prowadzili mediatorzy posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań mediacyjnych: Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych radca prawny Maciej Bobrowicz, radca prawny Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, adwokat Rafał Morek.
W trakcie szkolenia zostały omówione podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego oraz psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, a także prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość treningu umiejętności praktycznych w zakresie mediacji pod okiem prowadzących warsztaty mediatorów.
W szkoleniu uczestniczyła liczna grupa radców prawnych z OIRP w Rzeszowie, którzy uzyskali certyfikat mediatora gospodarczego.

Udział w warsztatach radców prawnych z tut. Izby ma związek z trwającymi obecnie zaawansowanymi pracami zmierzającymi do utworzenia w tym roku przy OIRP w Rzeszowie Ośrodka Mediacji (o czym już informowaliśmy w poprzednim komunikacie Rady), w ramach którego certyfikowani mediatorzy będą mogli z powodzeniem wykorzystywać nabyte umiejętności.
 

Kongres Business Without Limits

W dniu 4 grudnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Jasionce odbyła się I edycja Kongresu Business Without Limits, którego partnerem była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, a jej przedstawiciele uczestniczyli w Kongresie. Wydarzenie to miało na celu podsumowanie osiągnięć CWK w 2016 roku, a także zaprezentowanie planów rozwoju obiektu. W ramach kongresu odbyły się interesujące panele dyskusyjne adresowane do środowisk nauki i biznesu, mające na celu integrację przedsiębiorców, instytucji samorządowych i naukowych.
 

Próbny egzamin zawodowy dla aplikantów III roku

W dniu 14 grudnia 2016r. w siedzibie naszej Izby Kierownik szkolenia wraz z Komisją ds. Aplikacji przeprowadzili próbny egzamin zawodowy dla Aplikantów III roku. Stan swoich umiejętności w warunkach egzaminacyjnych postanowiło sprawdzić 38 osób. Wyniki egzaminu zostały omówione przez SSO Andrzeja Boruckiego na zajęciach dnia 21 grudnia 2016r. Mamy nadzieję, że umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas próby generalnej, pomogą naszym młodszym Koleżankom i Kolegom jak najlepiej przygotować się do zbliżającego się wielkimi krokami końcowego egzaminu zawodowego.
 

Otwarcie nowej siedziby Izby

W dniu 16 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby OIRP w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8 połączone ze spotkaniem opłatkowym dla radców prawnych Izby rzeszowskiej zorganizowane przez Komisję promocji i polityki informacyjnej.

Spotkanie zainaugurował Dziekan OIRP w Rzeszowie Bartosz Opaliński. Następnie radcowie prawni mieli okazję wysłuchać historii tworzenia samorządu radcowskiego, którą przedstawił r.pr. Tadeusz Filocha a także informacji na temat etapów powstawania nowej siedziby, które przybliżył były Dziekan OIRP w Rzeszowie Marek Skierczyński.

W wystąpieniu skierowanym do uczestników spotkania Dziekan Bartosz Opaliński podziękował wszystkim za aktywny wkład w rozwój samorządu, w szczególności skierował słowa uznania w kierunku starszych członków samorządu i członków władz OIRP poprzednich kadencji. Podkreślił, że nowa siedziba jest funkcjonalna, zapewnia w pełni realizację celów stojących przed Izbą, a budynek siedziby stanowi wizytówkę Izby wobec społeczności lokalnej miasta Rzeszowa.

Poza wspólnym dzieleniem się opłatkiem oraz kolędowaniem uczestnicy spotkania mieli również możliwość zwiedzenia nowej siedziby OIRP w Rzeszowie jak i uczestniczenia w pokazie gry w golfa w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu Izby.
 

Akcja charytatywna organizowana przez OIRP w Rzeszowie

Zarówno w miesiącu grudniu 2016 r., jak i w trakcie Spotkania Mikołajkowego w dniu 07 stycznia 2017 r., w ramach akcji charytatywnej zorganizowanej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie wraz z Komisją promocji i polityki informacyjnej oraz Komisją spraw socjalnych, sportu i integracji członkowie naszego samorządu prawniczego przekazali na rzecz domów dziecka i domów samotnej matki odzież zarówno nową, jak i używaną, środki czystości (pielęgnacyjne dla niemowlaków), pampersy, książki, zabawki i przybory szkolne.

Zebrane w czasie akcji charytatywnej dary zostały przekazane do Domu Samotnej Matki prowadzonego przez siostry sercanki w Rzeszowie przy ul. Księdza Józefa Sondeja 7.

Za okazaną pomoc i serce w imieniu organizatorów bardzo dziękujemy.
 

Spotkanie opłatkowe Prawników i Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości

W dniu 6 stycznia 2017r. w Bursie Szkolnej przy ul Chopina 1 w Przemyślu odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Prawników i Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości zorganizowane przez Sąd Metropolitarny w Przemyślu wraz z Prawnikami Kanonistami. Spotkanie poprowadził Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Adam Szal. W spotkaniu wzięła także udział grupa Koleżanek i Kolegów Radców Prawnych z Regionu Przemyskiego wraz z Dziekanem Rady Bartoszem Opalińskim.
 

Ślubowanie radcowskie

W dniu 12.01.2017r. w siedzibie OIRP w Rzeszowie Dziekan Rady w obecności Kierownika Szkolenia przyjął ślubowanie od 43 osób wpisanych na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Izbę. Od tego momentu stali się oni pełnoprawnymi członkami naszego samorządu.

Witamy serdecznie w naszym gronie nowych adeptów sztuki prawniczej oraz życzymy samych sukcesów.
 

Aplikantka OIRP w Rzeszowie z najlepszym wynikiem na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską

Miło nam poinformować, że aplikantka OIRP w Rzeszowie p. Monika Grochola zdając egzamin wstępny na aplikacje radcowską w 2016 r. zdobyła 138 pkt z testu egzaminacyjnego uzyskując tym samym najlepszy wynik w kraju. Serdecznie gratulujemy i życzymy równie wspaniałych wyników podczas odbywanej aplikacji!
 

Dziekan Rady OIRP Przewodniczącym Komisji ds. Integracji

Miło nam poinformować, że w dniu 13 stycznia 2017 r. na posiedzeniu KRRP Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie Bartosz Opaliński został wybrany na Przewodniczącego Komisji Integracji.

 

Pozostałe informacje

Informacja o odbytych szkoleniach

Z uwagi na duże zainteresowanie wśród radców prawnych szkoleniami prowadzonym przez SSR Pawła Jandę zostały zorganizowane w dwóch cyklach szkoleniowych w siedzibie tut. Izby szkolenia z zakresu prawa restrukturyzacyjnego w dniach 22 października 2016r. i 19 listopada 2016 r. oraz z postępowania upadłościowego konsumenta i przedsiębiorcy w dniach 12 listopada 2016r. i 26 listopada 2016 r.

W dniu 3 grudnia 2016r. w siedzibie tut. Izby przeprowadzone zostało szkolenie przez SSR Alicję Kuroń z zakresu nowelizacji procedury karnej i kodeksu karnego wraz z omówieniem najistotniejszych problemów związanych z udziałem radcy prawnego w postępowaniu karnym. Tematyka wzbudziła ogromne zainteresowanie uczestników, którzy długo jeszcze po zakończeniu szkolenia prowadzili ożywione rozmowy z Prelegentką.

W dniu 10 grudnia 2016 r. w auli multimedialnej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie przy ul. Witolda 11A odbyło się szkolenie z zakresu prawa pracy, przeprowadzone przez SSR dr Beatę Bury. Szkolenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród radców prawnych, uczestniczyło w nim ponad 320 radców prawnych.
 

Planowane szkolenia

Przypominamy o zaplanowanym na dzień 11 lutego 2017r. w godzinach od 10:00 do 14:00 szkoleniu z zakresu Prawa zamówień publicznych, które odbędzie się w budynku Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Rzeszowie przy ul. Witolda 11A w auli multimedialnej (parter). Szkolenie poprowadzi radca prawny Grzegorz Pieczonka, członek OIRP w Rzeszowie, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych obsługujący zarówno zamawiających, jak i wykonawców, występujący w licznych postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zapraszamy wszystkich zarejestrowanych uczestników!

Jednocześnie mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie prowadzonymi przez Izbę szkoleniami tematycznymi, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia przyszłych szkoleń w dniach powszednich, tj. innych niż sobota. Szkolenia tematyczne w dniach powszednich odbywałyby się w godzinach popołudniowych (np. od godz. 15:00 – 16:00). Pragnąc poznać Państwa opinię na w/w temat oraz ewentualne propozycje w tym zakresie, zachęcamy do zgłaszania pisemnych uwag na adres OIRP (ul. K. Hoffmanowej 8, 35-016 Rzeszów) czy też udziału w dyskusji na facebooku, względnie przesłanie stanowiska w formie elektronicznej na adres emailowy Okręgowej Izby Radów Prawnych w Rzeszowie: biuro@oirp.rzeszow.pl.

Ze swej strony Izba podejmuje rozmowy z doświadczonymi i uznanymi krajowymi prelegentami na temat przeprowadzenia szkoleń dla członków naszego samorządu. Szczegółowa tematyka i terminy szkoleń już wkrótce.

 

 

Dziekan Rady
Bartosz Opaliński

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 8, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS