Dyżury Dziekana Rady

Dziekan Rady Bartosz Opaliński będzie pełnił dyżur w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 8:30 do 10:30 w siedzibie Izby. Na pierwszy, inicjujący kadencję Dziekana dyżur, zapraszamy już 30 czerwca br.
 
Do bezpośredniego kontaktu radców prawnych i aplikantów radcowskich z Dziekanem został uruchomiony adres e-mail: dziekan@oirp.rzeszow.pl
Dziekan Rady zachęca, by korzystać z tego adresu w każdej sprawie dotyczącej samorządu radcowskiego.
 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 8, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS