Aktualne wysokości składek członkowskich

 

Obowiązujące składki:

  • podstawowa - w wysokości 100,00 zł miesięcznie, w tym: składka ubezpieczeniowa 19,00 zł, składka samorządowa 81,00 zł
  • podstawowa bez ubezpieczenia, którą opłacają radcowie prawni nie wykonujący zawodu, w tym radcowie mający zawieszone prawo do wykonywania zawodu - w wysokości 81,00 zł miesięcznie, co stanowi składkę samorządową
  • obniżona, którą opłacają radcowie prawni będący emerytami lub rencistami wykonującymi zawód - w wysokości 61,00 zł miesięcznie, w tym: składka ubezpieczeniowa 19,00 zł, składka samorządowa 42,00 zł
  • ulgowa, którą opłacają radcowie prawni będący emerytami lub rencistami nie wykonującymi zawodu - w wysokości 8,00 zł miesięcznie co stanowi składkę samorządową
  • członkowska, którą opłacają aplikanci radcowscy - w wysokości 20,00 zł miesięcznie, co stanowi składkę samorządową
     

Radcowie prawni którzy ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu są zwolnieni z uiszczania składki członkowskiej poczynając od następnego miesiąca po miesiącu w którym ukończyli 75 rok życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 8, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS