Akty prawne dotyczące Radców Prawnych

 

 

USTAWY


USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65)
 

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 126, poz. 1069 z późn. zm.)

 

Akty wewnętrzne samorządu


Uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych


Uchwała Nr 5/2007 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO

NOWY KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO (OD 1 LIPCA 2015)

 

Uchwała Nr 336/VII/2009 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 1/95 V Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organa samorządu

Uchwała Nr 1/95 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 8 listopada 1995 (tekst jednolity)

 

Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych


Ustrój i funkcjonowanie samorządu


Uchwała Nr 65/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

 

Uchwała Nr 69/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

 

UCHWAŁA Nr 86/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 września 2009 r. w sprawie wysokości opłat w postępowaniu o wydanie decyzji o wpis na prowadzone przez rady okręgowych izb radców prawnych listy radców prawnych, prawników zagranicznych i aplikantów radcowskich

 

Uchwała Nr 95/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

 

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Uchwała Nr 111/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych

 

Uchwała Nr 112/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.  REGULAMIN ZAKRESU I TRYBU DZIAŁANIA ORAZ ZASAD WYNAGRADZANIA WIZYTATORÓW

 

Uchwała Nr 404/VII/2009 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu „Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów”

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW

 

UCHWAŁA Nr 406/VII/2009 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia metodyki przygotowania i sposobu redagowania projektów aktów prawnych wydawanych przez organy samorządu radców prawnych oraz zasad sporządzania tekstów jednolitych tych aktów

 

UCHWAŁA Nr 500/V/2002 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych

Załącznik Nr 1 REGULAMIN PROWADZENIA LISTY PRAWNIKÓW ZAGRANICZNYCH

Załącznik Nr 2 WYPIS Z LISTY PRAWNIKÓW ZAGRANICZNYCH

 

Szkolenie zawodowe


Uchwała Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

 

Varia


Uchwała Nr 17/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie udziału radców prawnych w rankingach prawniczych

Uchwała Nr 31/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 czerwca 2008 r. w sprawie obowiązku złożenia przez radców prawnych oświadczeń lustracyjnych

 

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 8, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS