Stanowisko Sądu Najwyższego dotyczące uchybień radców prawnych

Załączone pismo przedstawia stanowisko Sądu Najwyższego dotyczące uchybień radców prawnych przy sporządzaniu skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia z dnia 21 lipca 2011 r.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 8, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS