Ubezpieczenie OC Radców Prawnych

 

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DLA RADCÓW PRAWNYCH

 

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych w PZU SA w koasekuracji z TUiR Warta SA

  Program ubezpieczenia obowiązkowego radców prawnych składa się z dwóch elementów:

  • OC podstawowe - ubezpieczenie indywidualne
  • OC dodatkowe - ubezpieczenie grupowe
    
  Oba ubezpieczenia łącznie zapewniają każdemu radcy ochronę na sumę ponad 1,5 mln zł.

  1. OC podstawowe:

   • Stała suma gwarancyjna - 100 tys. euro dla każdego radcy, na każde zdarzenie osobno.
   • Usługa ochrony prawnej - usługa gwarantuje pokrycie kosztów m. in.: obrony przed sądem, postępowania cywilnego, rzeczoznawców.
   • Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu - również w przypadku szkody wyrządzonej przez pracowników i aplikantów Ubezpieczonego.
     
  2. OC dodatkowe:

   • Stała suma gwarancyjna - 250 tys. euro dla każdego radcy na wszystkie zdarzenia szkodowe.
   • Wydłużony czas ochrony - ochrona obejmuje również zdarzenia z 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu polisy.
   • Pokrycie kosztów obrony przed sądem - dodatkowo do podstawowej sumy gwarancyjnej ale nie więcej niż 125 tys. euro.
   • Ubezpieczenie pracowników - aplikantów, praktykantów i pracowników ubezpieczonego.
     
  WIĘCEJ >>
   
 2. Nadwyżkowe ubezpieczenie OC radców prawnych i kancelarii w PZU SA w koasekuracji z AXA SA

  Ubezpieczenie może być wykupione indywidualnie przez radcę, kancelarię lub spółkę prawników. Jeśli ubezpieczenie wystawione jest na kancelarię, pokrywa także odpowiedzialność zawodową zatrudnionych w niej adwokatów i doradców podatkowych.
  Ubezpieczenie dostępne w dwóch wariantach: Act Committed i Claims Made.

  1. OC nadwyżkowe Act Committed

   Zalety ubezpieczenia:

   • Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 250 tys. zł do 4 mln zł.
   • Zgłoszenie szkody - także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia.
   • Ubezpieczenie podwykonawców - dodatkowo można objąć ochroną szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.
   • Ubezpieczenie dokumentów - dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.
     
   WIĘCEJ >>
    
  2. OC nadwyżkowe Claims Made

   Zalety ubezpieczenia:

   • Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 1 mln zł do 20 mln zł.
   • Wydłużony okres ochrony - ochrona obejmuje również czynności zawodowe wykonywane przed zawarciem ubezpieczenia, ale nie wcześniej, niż 1 stycznia 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.
   • Ochrona pracowników - ubezpieczeniem objęci są również pracownicy, aplikanci i praktykanci kancelarii.
   • Rozszerzenia - dodatkowo ochroną mogą zostać objęci podwykonawcy oraz dokumenty kancelarii.
     
   WIĘCEJ >>
    
 3. Ubezpieczenia dodatkowe:

  Dodatkowo program ubezpieczeń radców zawiera instrumenty umożliwiające rozszerzenie ochrony działalności. Należą do nich:

  1. OC aplikanta
  2. Ubezpieczenie NNW
  3. Ubezpieczenie majątku kancelarii
  4. Ubezpieczenie nadwyżkowe w ramach funkcji zleconych:

   • syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy
   • likwidatora, kuratora
     
  WIĘCEJ >>
   

Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń objętych Umową Generalną prowadzi iExpert.pl SA

Szczegółowych informacji udziela:

Lidia Rumianek
tel.: 22 646 42 42
kom.: 882 024 303
e-mail: lidia.rumianek@iexpert.pl
www.iexpert.pl

Zgłaszanie szkód
Szkody z zakresu ubezpieczeń likwiduje Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń
PZU SA. Można je zgłaszać dzwoniąc pod numer: 22 308 38 90

 

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (73,68 kB)

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (113,32 kB)

Druk zgłoszenia szkody z OC dla KIRP (79,5 kB)

 

 

 

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 8, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS