Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu radcy prawnego

 

W załączeniu formularz zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego wprowadzonego do stosowania uchwałą nr 275/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r.

Obowiązek składania takiego zawiadomienia wynika z art.8 ust.3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 123 poz.1059 z póź. zm.)

 

 

 

 

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 8, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS