Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

35-016 Rzeszów, ul. K. Hoffmanowej 8

tel. 17 864 21 08, fax. 17 864 21 09,              poczta elektroniczna: biuro@oirp.rzeszow.pl

NIP: 813-10-96-855,              konto bankowe: Bank Pekao SA II O/Rzeszów, nr 93 1240 2614 1111 0000 3958 6360

 

Bezpośredni adres poczty elektronicznej do Dziekana Rady:    dziekan@oirp.rzeszow.pl

Rzecznik prasowy:     rzecznik.prasowy@oirp.rzeszow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 8, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS